FACEBOOK Rzetelna firma OPINEO

Regulamin


Preambuła

\r\n

Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu www.rod.biz.pl

\r\n

Korzystanie z oferty sklepu rod.biz.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

\r\n

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

\r\n

\r\n

1. Dane osobowe klientów

\r\n

Witryna rod.biz.pl ogranicza zbieranie informacji o klientach do koniecznego minimum wymaganego do realizacji sprzedaży produktów / usług, co obejmuje m.in. dane firmowe, osobowe oraz adres e-mail i numer telefonu. Dane te, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim i służą jedynie do realizacji zamówień klientów oraz przesyłaniu informacji o produktach i promocjach.

\r\n

\r\n

2. Zasady zakupów

\r\n

Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia lub prześle e-mail albo złoży telefonicznie zamówienie na sprzedawane przez nas produkty / usługi.
Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w "Twoim koszyku" poprawnie wypełniony formularz zamówienia.

\r\n

Klienci wpisani do naszej bazy mogą logować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło.

W ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie.
Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów (najlepiej GSM) w celu ewentualnej weryfikacji zamówienia.

\r\n

\r\n

3. Realizacja zamówień
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

Standardowy termin dostawy / realizacji jest podany na stronach produktów / usług, wynosi od 1 do 60 dni roboczych od chwili weryfikacji zamówienia (do 1 dnia roboczego). W przypadku jakichkolwiek opóźnień Klient zostanie powiadomiony osobnym e-mailem lub telefonicznie.

Dostępność oznacza czas oczekiwania na wysłanie produktu / wykonanie usługi przez sklep rod.biz.pl.
Dostępność 24 godziny, nie oznacza że klient otrzyma produkt / usługę w ciągu 24 godzin. Czas otrzymanie produktu / usługi zależy dodatkowo od ewentualnych poprawek do usługi lub formy przesyłki jaką Państwo wybiorą.

Staramy się na bieżąco monitorować i uaktualniać naszą ofertę, współpracując w tym zakresie ściśle z naszymi dostawcami. Jednakże sporadycznie zdarza się, że producenci bez uprzedzenia wycofują podzespoły potrzebne do wykonania produktu, które według wcześniejszych ich zapewnień były dostępne.
Wówczas z niemożliwości wykonania zmuszeni jesteśmy do anulowania zamówienia.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Agencja Reklamy ROD zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

Agencja ROD wystawia faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT firmową należy poprawnie wypełnić nazwę i adres firmy oraz NIP lub osobową na imię i nazwisko oraz adres.

\r\n

\r\n

4. Zwroty lub wymiana produktu / usługi

\r\n

Zakupione produkty / usługi z racji, że są wykonywane indywidualnie pod Klienta nie podlegają zwrotom lub wymianom.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

\r\n

\r\n

5. Rezygnacja z zamówienia

\r\n

Klient ma prawo do rezygnacji przed przyjęciem do realizacji zamówienia, poprzez przysłanie wiadomości e-mail lub zawiadomienie sklepu telefonicznie. Po rozpoczęciu realizacji, rezygnacja z zamówienia nie jest możliwa, ponieważ produkt / usługa jest wykonywana indywidualnie pod Klienta.

\r\n

\r\n

6. Płatności za usługi
W przypadku nie opłacenia usługi w terminie, usługa jest automatycznie blokowana / wstrzymywana następnego dnia po upływie terminu płatności - w przypadku usług hostingowych, utrzymywania stron oraz aktualizacji i modernizacji stron, sklepów oraz portali.
W przypadku usług promowania, pozycjonowania oraz innych usług marketingowych wstrzymanie nie następuje w momencie nie opłacenia należności w terminie, natomiast są naliczane odsetki za nieterminową płatność zgodnie z zawartą umową.

\r\n

\r\n

7. Oferta
Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

\r\n

\r\n

Regulamin ważny od 11.12.2013r.
Poprzedni regulamin