FACEBOOK Rzetelna firma OPINEO

e-marketing

Kampania reklamowa to wszelkie działania marketingowe, które doprowadzą do osiagnięcia Twojego celu.

\r\n


Cele kampanii reklamowych:
Agencja Reklamy ROD -  Strona internetowa Zwiększenie Twojej sprzedaży,
Agencja Reklamy ROD -  Strona internetowa Spopularyzowania Twojej marki, produktu, czy usługi,
Agencja Reklamy ROD -  Strona internetowa Wzrost świadomości o Twoim produkcie, usłudze
Agencja Reklamy ROD -  Strona internetowa Wprowadzenie Twojego nowego produktu, usługi na rynek
Agencja Reklamy ROD -  Strona internetowa Powtórne wprowadzenie Twojego produktu, usługi na rynek stosowane w przypadku bardzo niskiej sprzedaży lub świadomości repozycjonowanie produktu na rynku

\r\n

\r\n

Podstawowymi parametrami kampani są zasięg, grupa docelowa i czas.

\r\n


W zależnosci od tych trzech parametrów i budżetu wyznaczane są elementy składowe kampanii, czyli konkretne działania podejmowane z ukierunkowaniem na Twój cel.

\r\n


Najlepszym, docelowym miernikiem skuteczności kampanii są wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki.

\r\n

\r\n

Postaramy się, aby było GŁOŚNO o Twojej firmie!

\r\n